El aprendizaje de los lenguajes científicos, matemáticos y tecnológicos

El aprendizaje de los lenguajes científicos, matemáticos y tecnológicos

El aprendizaje de los lenguajes científicos, matemáticos y tecnológicos

125h | Reconegut pel Dep. d'Educació | Bonificable | Precio: 175€ | 

El curs pretén reflexionar sobre els mecanismes d'aprenentatge del llenguatge científic, matemàtic i tecnològic i els missatges audiovisuals més preeminents en el context social i cultural.

El curs està conformat per quatre unitats didàctiques pensades amb un ordre coherent i progressiu. El contingut del curs se li presenta a l'alumne a través d'activitats i el material conceptual (lectures d'articles, de capítols de llibres, visionats de vídeos, d'imatges, etc.) apareix com a recurs, necessari i significatiu, per resoldre-les.

La seqüència formativa es divideix en activitats d'ensenyament-aprenentatge,que promouen el procés d'autoreflexió i garanteixen l'assoliment dels objectius d'aprenentatge previstos. Aquesta seqüència presenta dos tipus d'activitats en funció del tipus de treball que requereixin per part de l'alumne: algunes són autoformatives amb retroacció i altres impliquen seguiment i feedback per part del tutor i companys de curs.

En finalitzar el curs els alumnes rebran un certificat de realització del mateix. Els alumnes que siguin docents de Catalunya podran descarregar-se el certificat des de la intranet de l'XTEC. La resta d'alumnes rebran un certificat emès per l'Associació Graó per a la Formació.

EnrereINSCRIURE
Darrera modificació: Thursday, 25 February 2021, 22:13