El lenguaje de la música en el 0-6

El lenguaje de la música en el 0-6

30h | Homologat | Bonificable | Precio: 75€ | 

Aquest curs pretén revisar alguns dels prejudicis i idees equivocades respecte a l'aprenentatge musical, mostrant com aquest no depèn, tal com sol entendre habitualment, de dons especials sinó d'estímuls adequats que poden oferir-se tant des de la família i la comunitat com des de l'escola.

El curs està conformat per una unitat didàctica. El contingut del curs se li presenta a l'alumne a través d'activitats i el material conceptual (lectures d'articles, de capítols de llibres, visionats de vídeos, d'imatges, etc.) apareix com a recurs, necessari i significatiu, per resoldre-les.

La seqüència formativa es divideix en activitats d'ensenyament-aprenentatge, que promouen el procés d'autoreflexió i garanteixen l'assoliment dels objectius d'aprenentatge previstos. Aquesta seqüència presenta dos tipus d'activitats en funció del tipus de treball que requereixin per part de l'alumne: algunes són autoformatives amb retroacció i altres impliquen seguiment i feedback per part del tutor i companys de curs.

En finalitzar el curs els alumnes rebran un certificat de realització del mateix.

EnrereINSCRIURE
Darrera modificació: dijous, 25 de febrer 2021, 22:14